درباره ما
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
 
 

نماینده مرجعیت در مرکز دینی
حوزه علمیه رسالت – کابل
امروز صبح یکشنبه تاریخ19/5/1393 حضرت حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمود فیاض فرزند مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی فیاض(دام ظله) و هئیت همراه در حوزه علمیه رسالت – دفتر حضرت آیت الله صالحی مدرس تشریف آورده و از حوزه علمیه رسالت که یکی از مراکز بزرگ دینی در افغانستان است، دیدن نمودند، نمایندگان حضرت آیت الله العظمی فیاض ضمن دیدار از حوزه علمیه رسالت، کارکردها و فعالیت های حضرت آیت الله صالحی مدرس را در راستای ترویج فرهنگ اهل البیت(ع) مورد ستایش قرار داده و برای معظم له توفیق بیشتر را از ایزد منان خواستند، و متقابلا حضرت آیت الله صالحی تشریف آوری این هئیت را در حوزه علمیه رسالت خیر مقدم گفته و برای طول عمر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی فیاض دعا نمودند.

عکس ‏‎Mohammad Zafar Jafari‎‏
 
عکس ‏‎Mohammad Zafar Jafari‎‏
عکس ‏‎Mohammad Zafar Jafari‎‏
 

اساسنامه شبکه انسجام نهادهای مدنی:

 

برای دوم بار جهت نقد نظر خدمت گزاشته شد

اساسنامه
مرکز انسجام جامعه مدنی افغانستان

فصل اول
احــــكام عمـــومي

ماده اول:
اين اساسنامه به تأسي از حكم ماده 35 قانون اساسي و حكم ماده 2 قانون سازمانهاي اجتماعي به منظور تنظیم اساسات و امورات "مرکز انسجام نهادهای جامعه مدنی افغانستان" وضع گردیده است.
ماده دوم:
"مرکزانسجام نهادهای جامعه مدنی فغانستان" یک نهاد غیر حکومتی، مستقل و غیر انتفاعی می باشد که توسط جمعی از نهادها و افراد فعال جامعه مدنی، به هدف حمایت از نهاد های مدنی و انسجام و تسهیل مشارکت جامعه مدنی در انسجام و انکشاف افغانستان تاسی گردیده است.
نام سازمان
ماده سوم:
نام این سازمان عبارت است از " مرکز انسجام نهاد های جامعه مدنی افغانستان " که در این اساسنامه به «مرکز» یاد میگردد.
مقراصلی سازمان در ولایت کابل می باشد و در صورت لزوم و توسعه فعالیت های سازمان، دفاتری ساحوی اش را در سایر ولایت نیز ایجاد خواهد کرد.
نشان سازمان
ماده چهارم:
مرکز دارای نشان و آرم مخصوص بوده که در پیوست این اساسنامه درج می باشد.
فصل دوم
اهـداف و فعالیتـها
ماده پنجم:
اهداف سازمان قرار ذيل مي باشد:
حمایت و تقویت جامعه مدنی در افغانستان،
ارتقای ظرفیت و افزایش سطح مشارکت جامعه مدنی در روند بازسازی و انکشاف افغانستان،
تقویت و توسعه ارتباطات بین نهاد مدنی و اقشاد مختلف جامعه و مردم،
تشویق و ترغیب روحیه رضاکارانه در جامعه و توسعه و حمایت از آن،
افزایش موثریت و کار آیی جامعه مدنی در عرصه های مختلف،
تلاش برای تامین عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون در کشور،

فصل سوم
ساختار و تشکیلات

ماده ششم:
مرکز دارای تشکیلات ذیل می باشد:
مجمع عمومی
شورای رهبری
بورد اجرایی

مجمع عمومی
ماده هفتم :
مجمع عمومی عالی ترین ارگان مرکز می باشد که در سال یک بار تدویر جلسه می نماید و در صورت ضرورت به طور فوق العاده به دعوت رئیس عمومی مرکز و یا با تصویب دو سوم شورای رهبری منعقد می گردد.
دو هفته قبل از تدویر مجمع عمومی، از طریق اطلاعیه ها کلیه اعضا جهت شرکت در مجمع عمومی دعوت می گردند.
حد نصاب جلسات مجمع عمومی اکثریت ساده می باشد. مصوبات مجمع با رای اکثریت اعضای حاضر تصویب می گردد.
هر عضو مجمع عمومی در تصمیم گیری ها دارای یک حق رای می باشد.

ماده هشتم:
صلاحیت ها و وظایف مجمع عمومی قرار ذیل است:
انتخاب و عزل رئیس عمومی و معاون وی از طریق انتخابات آزاد
ایجاد تغییرات، تعدیلات و اصلاحات در اساسنامه مرکز.
انتخاب و عزل اعضای شورای رهبری از طریق انتخابات که تعداد اعضای آن طبق لوایح داخلی تنظیم میگردد.
نوت: موسسین مرکز، از جمله اعضای دایم شورای رهبری می باشند.
تصویب بودجه سالانه مرکز.
استماع و بررسی گزارشات کاری شورای رهبری
تعیین خطوط اساسی و پالیسی عمومی مرکز.

شورای رهبری
ماده نهم :
شورای رهبری ارگان باصلاحیت مرکز می باشد و اعضای آن متشکل از موسسین مرکز و اعضای انتخابی از طریق انتخابات در مجمع عمومی است.
رئیس عمومی مرکز، ریاست شورای رهبری را بر عهده دارد که براساس شرایط و معیارهای خاص که در طرزالعمل جداگانه تعیین می گردد از طریق انتخابات آزاد در مجمع عمومی انتخاب می گردد.
معاون رئیس عمومی از طریق انتخابات آزاد در مجمع عمومی انتخاب می گردد و در غیات رئیس، از امور مرکز سرپرستی می نماید.
هر عضو شورای رهبری می تواند خود را برای ریاست عمومی مرکز در مجمع عمومی کاندید نماید، کاندید ریاست باید حداقل یک سال سابقه عضویت در مرکز را داشته باشد.

ماده دهم:
صلاحیت های شورای رهبری قرار ذیل است:
نظارت، کنترل و ارزیابی امورسازمان ونظارت بر حسن انجام انها .
منظوری پلان و برنامه های عمومی و سالانه مرکز.
استماع گزارش شورای اجرائی و ارزیابی آن.
تصویب لایحه وظایف شورای اجرایی
نظارت و کنترول از دارایی های مرکز
تصویب تاسیس نمایندگی ها در ولایات
پذیرش، تعلیق و اخراج اعضاء
انتخاب رئیس بورد اجرایی و روسای کمیته ها براساس طرزالعمل خاص

ماده یازدهم:
نصاب جلسات شورای رهبری با حضور اکثریت کل اعضاء تکمیل می گردد و تصامیم آن با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می گردد.
تصامیم مهم شورای رهبری با رای دو ثلت آرای کل اعضاء اتخاذ می گردد.
هر عضو شورای رهبری دارای یک حق رای می باشد.

ماده دوازدهم :
بورد اجرائی بخش اجرا کننده اهداف و برنامه های مرکز بوده که مطابق به لایحه وظایف و طرزالعمل مربوط فعالیت می نماید.
رئیس بورد اجرایی و روسای کمیته ها توسط شورای رهبری براساس تجربه و تخصص انتخاب می گردد.
رئیس بورد اجرایی وظیفه سکرتریت شورای رهبری و مجمع عمومی را برعهده دارد و تمام فیصله های این دو مرجع را ثبت و اجرا می نماید.
بورد اجرایی دارای کمیته های ذیل می باشد:
کمیته مالی واداری
کمیته فرهنگی و ارتقای ظرفیت
کمیته روابط و انسجام جامعه مدنی
کمیته پلان و همکاری های تخنیکی
کمیته نظارت و ارزیابی
رئیس بورد اجرایی می تواند براساس ضرورت تشکیل و یا لغو و ادغام کمیته ها را به شورای رهبری پیشنهاد نماید که پس از تصویب شورای رهبری اجرا می گردد.

ماده سیزدهم:
بورد اجرایی دارای صلاحیت ها و وظایف ذیل می باشد :
طرح برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت مرکز در مطابقت با اهداف مرکز.
اجرا و تطبیق برنامه ها و فعالیت های مرکز جهت برآورده شدن اهداف.
آموزش و ارتقای ظرفیت اعضاء و طرح و تطبیق برنامه های آموزشی مورد ضرورت.
ایجاد، توسعه و تداوم ارتباطات مرکز با نهادها و سازمان های اجتماعی، اقشار جامعه، سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی.
ایجاد و توسعه برنامه های متنوع فرهنگی و اجتماعی.
نظارت و حفاظت از اموال و دارایی های مرکز و استفاده بهینه و موثر از آنها.
ایجاد، توسعه و مدیریت نشریه و سایر نشرات مرکز.
تشکیل کمیته ها بخاطر پیشبرد امورات داخلی و لغو و ادغام آن ها پس از پیشنهاد و به اساس تصویب شورای رهبری.
نظارت بر فعالیت کمیته ها و نمایندگی ها
تصویب لایحه وظایف کمیته ها

فصل چهارم
شرایط عضویت و حقوق و وجایب اعضای مرکز
ماده چهاردهم:
مرکز متشکل از افراد و نهاد های فعال جامعه مدنی می باشد که به صورت داوطلبانه و طبق معیارات و شرایط وضع شده عضویت سازمان را کسب می نمایند. هر نهاد و فرد فعال جامعه مدنی که اهلیت قانونی داشته باشد، می تواند عضویت سازمان را به دست آورد.
شرایط عضویت
ماده پانزدهم:
الف) شرایط عضویت برای نهاد های مدنی عبارتند از:
داشتن جواز فعالیت و شخصیت حکمی معتبر،
استقلال و عدم وابستگی سیاسی،
پذیرش اساسنامه و تعهد به الزام و پایبندی به آن،
پرداخت حق الشمول،

ب) شرایط عضویت برای افراد فعال جامعه مدنی عبارتند از:
داشتن اهلیت حقوقی و تکمیل سن قانونی،
داشتن توان، لیاقت و دانش کافی،
پذیرش اساسنامه و تعهد به الزام و پایبندی به آن،
پرداخت حق الشمول،

کسب عضویت
ماده شانزدهم:
کسب عضویت از طریق ارایه درخواست کتبی، به اداره سازمان صورت می گیرد. که به تعقیب آن متقاضی فورم عضویت را تکمیل و با پذیرش اساسنامه سازمان و منظوری شورای رهبری، عضویت عضوی جدید منظور می گردد.
حق الشمول و حق العضویت
ماده هفدهم:
حق الشمول و حق العضویت وجهی است که به منظور ارایه خدمات برای تقویه نهاد های جامعه مدنی و موارد مرتبط آن به صورت سالانه از اعضای مجمع جمع آوری می گردد. که سطح لازمی حق الشمول یک هزار افغانی برای نهاد ها و یکصد افغانی برای افراد و همچنین سطح لازمی حق العضویت ( )افغانی برای نهاد ها( )افغانی برای افراد در سال می باشد.
میزان حق الشمول و حق العضویت در مجمع عمومی به پیشنهاد رئیس عمومی مرکز و تصویب مجمع قابل تغییر می باشد.

حقوق و وجایب اعضا؛
ماده هجدهم:
الف) حقوق اعضا؛
اعضای سازمان می توانند در تمام برنامه های مرکز به شمول برنامه های آموزشی اشتراک و سهم بگیرند.
اعضای سازمان در جلسات که در سطح اعضا دایر می گردد حق اشتراک داشته و به صورت مساویانه حق رای و اظهار نظر دارند.
اعضا حق دارند از فعالیتها و برنامه های مرکز اگاهی داشته باشند.
اعضا می توانند مطابق اصول، در تعیین ساختار سازمان سهم بگیرند و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارند.
ب) وجایب اعضا؛
اعضا وظیفه دارند حق الشمول و حق العضویت را بپردازند.
اعضا باید اساس نامه و اصول موضوعه را منحیث عضو، در سازمان رعایت نمایند.
اعضا باید متعهد باشند که در راستای تقویه جامعه مدنی تلاش نمایند.

شرایط تعلیق، فسخ و یا لغو عضویت؛
ماده نوزدهم:
هر عضوی می تواند در هر زمان تقاضای مبنی بر فسخ عضویتش را درخواست نماید، این درخواست به صورت کتبی به شورای رهبری ارائه و از سوی شورای رهبری بررسی و تصویب می گردد.
تعلیق عضویت، به فیصله شورای رهبری، در حالات ذیل ممکن می باشد:
در صورتی که عضو برای دو سال متوالی حق العضویت را نپردازد.
در صورتی که در وظایف و مسئولیت های محوله سهل انگاری نماید.
لغو عضویت، به فیصله شورای مرکزی، در حالات ذیل صورت می گیرد.
در صورتی که برای سه سال متوالی حق العضویت را نپردازد.
در صورتی که مغایر اساسنامه، اهداف و ارزشهای سازمان و یا مغایر رشد جامعه مدنی و مصالح علیای اجتماعی متعمدانه عمل نماید.
در صورت لغو فعالیت های نهاد عضو
در تمام موارد فوق منظوری فسخ، تعلیق و لغو عضویت از صلاحیت شورای مرکزی سازمان می باشد.

فصل پنجم
امور مالی و منابع تمویل
ماده بیستم:
منابع تمویل سازمان عبارت است از:
اعانه و مساعدت های داوطلبانه مالی اشخاص حقیقی و حکمی برای انسجام جامعه مدنی و مدنیت در افغانستان،
حق الشمول و حق العضویت اعضا ( مطابق ماده این اساسنامه)
جلب وجذب مساعدتها وکمکهای بلا عوض از افغانهای مقیم خارج .
چاپ و نشر مجلات و محصولات فرهنگی - اجتماعی وفروش انها .

دارایی های سازمان
ماده بیست و یکم:
دارایی های نقدی و غیر نقدی سازمان به نام سازمان می باشد. دارای های نقدی سازمان، در یکی از بانکهای معتبر، به امضای سه نفر که عبارتند از رئیس عمومی سازمان، رئیس بورد اجرائیه و مسئول کمیته اداری و مالی، نگهداری می شود.
بورد اجرائی وظیفه نگهداری و حفاظت از اموال و دارایی های مرکز را به عهده دارد و آنها را به صورت موثر ثبت می نماید. شورای رهبری از این امور نظارت و بررسی می نماید.

فصل ششم
انحلال و احکام نهایی
ماده بیست و دوم:
الف) سازمان در شرایط ذیل می تواند منحل گردد:
حرکت مخالف اساسات دین مبین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان،
بروز موانع جدی که باعث عدم تحقق و دسترسی به اهداف اساسی مرکز گردد.
ب ) انحلال سازمان پس از تصویب شورای رهبری به مجمع عمومی پیشنهاد و پس از تصویب این مجمع اجرا می گردد. پس از انحلال، تمام دارایی های مرکز، به صلاح دید مجمع عمومی، به نهاد های عضو واگذار می گردد.
ماده بیست و سوم:
این اساس نامه در شش فصل و بیست و سه ماده، به منظور تنظیم امورات و اساسات سازمان " مرکز انسجام نهادهای مدنی" ازسوی موسسین وضع و در جلسه مورخ / /1392 با اکثریت قاطع آرا ی موسسین تصویب گردیده و با اخذ جواز فعالیت از سوی مرجع ثبت دولت جمهوری اسلامی افغانستان نافذ و قابل اجرا می باشد.

پایان
هئیت مؤسسین


آمار رای دهندگان در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور

لعل مرکز ولسوالی، عبدالله 2250 و اشرف غنی 722


گرماب، عبدالله 1250 و اشرف غنی 290


کرمان،عبدالله 1500 و اشرف غنی 240


سفرک، عبدالله 1150 و اشرف غنی 120


رشک، عبدالله 1150 و اشرف غنی 6


خمیشور، عبدالله 1070 و اشرف غنی 260


چپرقول، عبدالله 980 و اشرف غنی 65


قزیل، 1040 و اشرف غنی 235


قلعه چکه، عبدالله 950 و اشرف غنی 360

مسجد البیرونی و سرورکاینات، نوآباد غزنی:

عبدالله 2720 رای

غنی 310 رای

 

مجموع رای داکتر عبدالله در ولسوالی شهرستان 16250رای

رای اشرفغنی از شهرستان 5300رای میباشد .

 

مکتب شیرین هزاره، فولادی بامیان:

عبدالله 586 رای

غنی 174 رای

 

ولسوالي ميرامور و شهرستان- ولايت دايكندي:

چب راسك: 
عبدالله ٨٥٠ رای
غني ٩٤ رای

اسكان:
عبدالله ١١٦٥ رای
غني ١٢٠ رای

تگاب: 
عبدالله ١٥٥٦ رای
غني ٢٨٧ رای

سنگان: 
عبدالله ١٣٦٧ رای
غني ١٥٠ رای

ميرغلام: 
عبدالله ١١٤١ رای
غني ٣٨٥ رای

 

مسجد سیدالشهدا، حیدرآباد، غزنی:

عبدالله 2112 رای

غنی 800 رای

 

الودال و سیداحمد، جاغوری، غزنی:

عبدالله 1740 رای

غني 286 رای

 

‫آرای لیسه جبرییل : عبدالله 9842 و اشرف غنی 567

آرای مسجد جامع جبرییل : عبدالله 3168 و اشرف غنی 226

محله حاج عباس : عبدالله 2535 و اشرف غنی 195

آرای فخرالمدارس : عبدالله 2868 و اشرف غنی 914

لیسه فتح نوآباد : عبدالله 4425 ، اشرف غنی 2725

 

لیسه ذکور بالیان، بکرآباد، هرات:

عبدالله 2285 رای

غنی 554 رای

 

 

لیسه فیض محمد کاتب، داوود جاغوری - غزنی:

عبدالله 2843 رای

غنی 922 رای

 

مسجد شاه میر- مرکز شهر غزنی:

عبدالله 840 رای

غنی 240 رای

 

مسجد قران و عترت، انچی باغبانان، دشت برچی:

عبدالله ٢٠٣٧ رای

غني ٦٣٨ رای

 

در ولایت نیمروز از مجموع 9004 رای 5426 رای داکتر اشرف غنی و 3578 رای داکتر عبدالله

در ولایت فراه از مجموع 12274 رای 8954 رای داکتر اشرف غنی و 3320 رای داکتر اشرف غنی

در ولایت هرات از مجموع 215633 رای 80633 رای داکتر اشرف غنی و 135000 رای داکتر عبدالله

این آرا فقط بخشی از مجموع آرا این ولایات میباشد، آرا مکمل بعدا نشر میشود

 

امار دقیق سایتهای ذیل در جاغوری

خدیداد، کمرک،حیدر،زیرک، لومان،لیسه شهدای مرکز،علیاتو،شغله، شهرزایده،مهاجرین، المیتو، دهن دوره، خاربید،

مجموع 20101

عبدالله 16220 (81%)

اشرف غنی 3881 (19%)

 

نطقه ورکلاخ ولسوالی ناهور ولایت غزنی مکتب شهید غلام حیدر:
عبدالله 2282 رای 
غنی 714 رای 
مکتب شهید محمد علی: 
عبدالله 1570 رای 
غنی 223 رای

 

لیسه آصف مایل، دشت برچی، کابل:

عبدالله 1905 رای
غنی 356 رای

کد مرکز رای دهی 098

 

مسجد سنایی، ده قابل، گولایی مهتاب قلعه، کابل:

عبدالله 1297 رای
غنی 286 رای

کدمرکز رای دهی 260

شمارش آراء بدست آمده از مراکز رایدهی در ولایت های مختلف:
1. بامیان:
لیسه خداداد خیل سیغان( محل مردانه):
• داکتر عبدالله 600
• اشرف غنی 43
لیسه خداداد خیل سیغان ( محل زنانه):
• عبدالله 518
• غنی 28 
دوکانی مرکز بامیان (محل مردانه):
• عبدالله 283
• غنی 93
سموچ های سیغان
• عبدالله 603
• غنی 178
محل 03 نسوان سید آباد
• عبدالله 181
• غنی 25
• 
لیسه نسوان سید آباد:
• عبدالله 1269
• غنی 213 
قرغان سیغان:
• عبدالله 351 
• غنی 27
• ری باطل 2
پشنگ سیغان:
• عبدالله 900
• غنی 257
چهار ده یکا ولنگ:
• عبدالله 617
• غنی 197
بامسرای:
• عبدالله 1123
• غنی 774
• باطل 251 
برگلیج شیبر:
• غنی 980
• 617
کالو شیبر:
• غنی 618
• عبدالله 597
غوراب سیغان:
• غنی 252
• عبدالله 207
کوگدای سیغان:
• غنی 90
• عبدالله 37
آقرباط:
• غنی 456
• عبدالله 153
دیوالک شیبر:
• غنی 617
• عبدالله 570

نیطاق یکاولنگ :
• عبدالله 813
• غنی 307
دوکانی مرکز:
• عبدالله 201
• اغنی 57
قاضان فولادی:
• عبدالله 804
• غنی 181
شیرین هزاره:
• عبدالله 586
• غنی 174
چپدره:
• عبدالله 470
• غنی 273
دره چاشت یکاولنگ:
• عبدالله 1110
• غنی 154
مدرسه فولادی:
• عبدالله 759
• غنی 259
ذکریا فولادی:
• عبدالله 1241
• غنی 444
نیک پای قوم یاری:
• غنی 117
• عبدالله 36
لیسه سید آباد محل 02:
• عبدالله 246
• غنی 49
لیسه سید آباد محل 04:
• عبدالله 262
• غنی 49
لیسه سید آباد محل 03:
• عبدالله 181
• غنی 25 
لیسه ذکور شنبل شیبر:
• غنی 583
• عبدالله 386
مکتب نسوال کالو شیبر:
• عبدالله 554
• غنی 380
لینیک شنبل شیبر:
• غنی 518
• عبدالله 317 
دشت سفید کهمرد:
• عبدالله 752
• غنی 447
کدوخان سیغان:
• عبدالله 1240
• غنی 480
قرونه سیغان:
• عبدالله 886
• غنی 104
قرغان سیغان:
• عبدالله 361 
• غنی 16
قلبتور ورس:
• عبدالله 980
• غنی 52
جودره سیغان:
• غنی 100
• عبدالله 40 
وته پور:
• عبدالله 1115
• غنی 354 
پشت واز سیغان:
• غنی 344
• عبدالله 220
آهنگران مرکز:
• عبدالله 237
• غنی 246 
کلیج کهمرد:
• غنی 802 
• عبدالله 272 
شنیه تخت:
• عبدالله 576
• غنی 240

آقرباط: 
• غنی 456 
• عبدالله 153

2. هرات
مسجد جامع جبریل:
• عبدالله
• غنی
3. کابل
ناحیه 6:
• غنی 513
• عبدالله 378
لیسه عبدرحیم (مردانه):
• عبدالله 3383
• غنی 229
لیسه عبدالرحیم (زنانه):
• عبدالله 1689
• غنی 377 
4. دایکندی
سیاچوب بندر:
• عبدالله 1933
• غنی 394 
لاغرجو کجران:
• عبدالله 483
• غنی 47 
5. مزار
چمتال: 
• غنی 902
• عبدالله 70
مکتب جرقلعه چمتال:
• غنی 219
• عبدالله 92

6. غزنی
مکتب حوتقل جاغوری:
• عبدالله 2839
• 1333غنی 
مکتب اشکه جاغوری:
• عبدالله 392
• غنی 206
لیسه صاحلی زیرک جاغوری:
• عبدالله 1323
• غنی 460
سایت های دارالمعمین غجور جاغوری:
• عبدالله 1719
• غنی 363
مرکز رایدهی بابه جاغوری:
• عبدالله 1442
• غنی 563
اشکه جاغوری:
• عبدالله 1700
• غنی 650
علیاتو جاغوری:
• عبدالله 387
• غنی 213 
آرا شهرزایده:
• عبدالله 987
• غنی 154
جهان ملکه:
• عبدالله 850
• غنی 88 
لیسه داود زیرک:
• عبدالله 2663
• غنی 923
• باطل 32

7. فاریاب
نذیر آباد پشتونکوت:
• غنی 1770
• عبدالله 40
سایت هزاره قلعه:
• غنی 1560
• عبدالله 240
8. لغمان:
بدیدع آباد:
• غنی 1494
• عبدالله 77
سلطان ویس:
• غنی 742
• عبدالله 132
گمین:
• غنی 788
• عبدالله 25
سلطان کلی: 
• غنی 800
• عبدالله 21
سرخکان:
• غنی 2180
• عبدالله 218
دیوه:
• غنی 336
• عبدالله 37
دره غر: 
• غنی 1378
• عبدالله 77
چهار باغ لیسه:
• غنی 800
• عبدالله 122
قلعه تک چهار باغ:
• غنی 1100
• عبدالله 90 
علی خیل:
• غنی 1319
• عبدالله 246
کتب زی:
• غنی 266
• عبدالله 62

 

تايج دقيق ولايت فارياب را بولك بولك دراينجا نشر ميكنم .
تاحال اين ارقام براي ما رسيده است .
سايت نذير آباد پشتونكوت
اشرف غني ١٧٧٠
عبدالله ٤٠
سايت هزاره قلعه پشتونكوت
اشرف ١٥٦٠
عبدالله ٢٤٠
سايت چقماق پشتونكوت
اشرف ١١٦٠
عبدالله ٤٠
سايت ليسه عربخانه داخل شهر
اشرف ٢٧٠٦
عبدالله ٤١٥

 

از مجموع 242.173 رای زون شمال و شمال شرق 170.690 رای متعلق به داکتر اشرف غنی و 71483 رای متعلق داکتر عبدالله عبدالله میباشد، این نتایج فقط پاره کوچکی از مجموع آرا این ولایات را نشان میدهد

 

در ولایت بدخشان از مجموع 215633 رای 135000 داکتر اشرف غنی احمدزی و 80633 رای از داکتر عبدالله عبدالله

در ولایت غور از مجموع 40280 رای 23160 رای داکتر اشرف غنی و 17120 رای داکتر عبدالله

در ولایت بادغیس از مجموع 46213 رای 31797 رای داکتر اشرف غنی و 14416 رای داکتر عبدالله

نتایج انتخابات در لیسه شهید یعقوب، منطقه سرچشمه ولسوالی جلریز وردک 
=================
دکتر عبدالله: 726
دکتر غنی: 166

نتایج انتخابات در لیسه امام محمد باقر، منطقه سرچشمه ولسوالی جلریز وردک
=================
دکتر عبدالله: 558
دکتر غنی:‌ 160

 

شهرك اتفاق مسجد امام هادي ٢٦١٠ راي داكتر عبدالله غني ٣٣٨ راي


نسوان یلمرمزارشریف
داکترعبدالله2167رای
اشرف غنی 631رای
-------------------------
مکتب سیداسمعل بلخی که مردانه است 
داکترعبدالله2520رای 
اشرف غنی 513رای
-------------------------------
الودال و سیداحمد، جاغوری، غزنی:
عبدالله 1740 رای
غني 286 رای
----------------------
مسجد قران و عترت، انچی باغبانان، دشت برچی:
عبدالله ٢٠٣٧ رای 
غني ٦٣٨ رای--
-------------------
ولسوالي ميرامور و شهرستان- ولايت دايكندي:
چب راسك: 
عبدالله ٨٥٠ رای
غني ٩٤ رای
----------------------
اسكان:
عبدالله ١١٦٥ رای
غني ١٢٠ رای
---------------------
تگاب: 
عبدالله ١٥٥٦ رای
غني ٢٨٧ رای
----------------------
سنگان: 
عبدالله ١٣٦٧ رای
غني ١٥٠ رای
----------------------
ميرغلام: 
عبدالله ١١٤١ رای
غني ٣٨٥ رای
-----------------------
نتایج آرا در 3 حوزه رای دهی ولسوالی مالستان- ولایت غزنی:
مرادینه: 
عبدالله 2393 رای 
غنی 560 رای
-----------
مرکز زردگ:
عبدالله 2110 رای 
غنی 890 رای
---------------------
مرکز قابجوی پشی:
عبدالله 950 رای 
غنی 250 رای
------------------------
چهل باغتوی پشی، ولایت غزنی:
عبدالله 2251 رای
غنی 700 رای
-------------------
مسجد البیرونی و سرورکاینات، نوآباد غزنی:
عبدالله 2720 رای
غنی 310 رای
----------------------
مسجد شاه میر- مرکز شهر غزنی:
عبدالله 840 رای
غنی 240 رای
------------------------------

لیسه خداداد خیل سیغان، ولایت بامیان:
محل مردانه:
عبدالله 600 رای
غنی 43 رای
محل زنانه:
عبدالله 518 رای
غنی 28 رای
---------------------
-وطنه، ولسوالی میرامور- دایکندی:
سایت مردانه:
عبدالله 281 رای 
اشرف غنی 62
سایت زنانه:
عبدالله 252 رای
غنی66 رای
---------------------------------
مدرسه فولادی، مرکز بامیان:
عبدالله 759 رای 
اشرف 259 رای
-----------------------------------
ولایت بلخ 
شهرستان مارمل
عبدالله 7606
غنی 93
----------------------
مسجد سنایی، ده قابل، گولایی مهتاب قلعه، کابل:
عبدالله 1297 رای
غنی 286 رای
کدمرکز رای دهی 260
---------------------------
مکتب شیرین هزاره، فولادی بامیان:
عبدالله 586 رای
غنی 174 رای
--------------------------------
تبرغنک، ولسوالی جاغوری، ولایت غزنی:
عبدالله 749 راي
غني 163 رای

 

1: 19541 رأی
5: 2984 رأی
لیسۀ قلعۀ شاه غزنی:
1: 1442 رأی
5: 563 رأی
لسیۀ میر مسجدی خان کوهستانی شهرستان حصۀ اول کوهستان استان کاپیسا:
1: 2841 رأی
5: 14 رأی
لیسۀ حوتقل شهرستان جاغوری:
1: 2839 رأی
5: 1333 رأی
لیسۀ ابو عثمان استان تخار:
1: 1800
5: نامعلوم.
چشت شریف استان هرات:
1: 750 رأی
5: 60 رأی
تعمیر ناحیۀ اول کابل:
1: 1913 رأی
5: 533 رأی
لیسۀ رخه استان پنجشیر:
1: 812 رأی
5: 64 رأی
دارالمعلمین جاغوری:
1: 1719 رأی
2: 363 رأی
ناحیۀ یازدهم کابل:
1: 1438 رأی
5: 773 رأی
لیسۀ صالحی زیرک جاغوری:
1: 1323 رأی
5: 460 رأی
لیسۀ قابضان استان پنجشیر:
1: 1057 رأی
5: 68 رأی
لیسۀ بی بی آمنه پنجشیر:
1: 561 رأی 
5: 16 رأی
سه سایت بازارک: 
1: 891 رأی.
5: 17 رأی
بامیان محل محبوسین: 
1: 81 رأی
5: 17 رأی
سایت عنایت الله شهید استان کاپیسا:
1: 800 رأی
5: 25 رأی
لیسۀ اناث الجهاد:
1: 1392 رأی
5: 226 رأی
لیسۀ هوفیان شریف استان پروان:
1: 1545 رأی
5: 80 رأی

ازمجموع آرای گیروی شهرستان:
حدود %69 داکترعبدالله 
حدود %31 داکتراشرف غنی

چهل باغتوی پشی، ولایت غزنی:

عبدالله 2251 رای

غنی 700 رای

 

لیسه دخترانه جبریل هرات:
داکترعبدالله:9842
اشرف غنی:567
مسجد جامع شهرک جبریل:
عبدالله:3170
اشرف غنی:225

 

گزارش از چند مرکز رای دهی هرات .
1 - لیسه نسوان جبریل : داکتر عبداله 8859واشرف غنی 546.
2- مسلخ دوم عبدالله 964 اشرف غنی 1224.
3-مسلخ اول عبدالله 548اشرف عنی 469.
4- لیسه اسحاق سلیمان عبدالله1285 اشرف غنی 432.
5- مرکز ریاست مهاجرین .عبدالله 2658واشرف غنی 1633
6-مکتب سید قناد عبدالله 2532واشرف غنی 195
7- مکتب خواجه کوهی عبدالله 2068اشرف غنی 191
8- مسجد جامع جبریل عبدلله 3170 اشرف غنی 254
9- خاتم الانبیاه عبداله 1733اشرف 217
10 - لیسه اسماعیل خان عبدلله 1819اشرف 195
11- لیسه استقلال عبدالله 1009 عبدالله اشرف 340 
12- نساجی عبدالله 902 اشرف غنی 781

 

نسوان یلمرمزارشریف
داکترعبدالله2167رای
اشرف غنی 631رای
مکتب سیداسمعل بلخی که مردانه است 
داکترعبدالله2520رای 
اشرف غنی 513رای

 

ولسوالی میرامور- دایکندی:

سایت مردانه:
عبدالله 281 رای 
اشرف غنی 62
سایت زنانه:
عبدالله 252 رای
غنی66 رای

لیسه خداداد خیل سیغان، ولایت بامیان:

محل مردانه:
عبدالله 600 رای
غنی 43 رای

محل زنانه:
عبدالله 518 رای
غنی 28 رای

ذکریای فولادی، ولایت بامیان:

عبدالله 1241رای

غنی 444 رای

 

ولسوالی دره صوف.

17223 رای 73%داکتر عبدالله.

6288 رای27% داکتر احمدزی

 

اباد - مجبوراباد

ډاکتراشرف غنی :۳۸۱۱رایی

ډاکترعبدالله عبدالله :۱۳۰رایی

 

ننګرهار امرخیل

ډاکتراشرف غني :۲۸۷۸رایی

ډااکترعبدالله عبدالله :۲۰۱رایی

 

درونټه

ډاکتراشرف غني :۲۶۷۰رایی

ډاکترعبدالله عبدالله :۳۳۰رایی

 

بټي کوټ ولسوالی جمله رایی

ډاکتراشرف غني :۱۲۳۷۸رایی

ډاکترعبدالله عبدالله :۲۲۲۹رایی

 

مومندره باسول

ډاکتراشرف غني :۱۵۸۰رایی

ډاکترعبدالله عبدالله :۳۹۶رایی

 

مومندره ډکه

ډاکتراشرف غني :۹۷۱رایی

ډاکترعبدالله عبدالله :۳۱۹رایی

 

مومندره غزګی

ډاکتراشرف غني :۱۶۰۵رایی

ډاکترعبدالله عبدالله :۱۷۸رایی

 

مومندره ګردي غوث

ډاکتراشرف غني :۲۱۶۲رایی

ډاکترعبدالله عبدالله : ۱۳۹۰رایی

 

بهسودوپل ته څیرمه

ډاکتراشرف غني :۳۳۹۱رایی

ډاکترعبدالله عبدالله :۲۰۰رایی

 

کوټ ولسوالي جبې لیسه

ډاکتراشرف غني :۱۰۸۰رایی

ډاکتراشرف غني :۹۸رایی

 

ننګرهار کوټ ولسوالي

ډاکتراشرف غني :۵۷۳۳رایی

ډاکترعبدالله عبدالله ک۷۱۶رایی

 

منطقه شیرداغ، ولسوالی مالستان - غزنی:

عبدالله 5939 راي

غني 2278 راي

 

لیسه معرفت - دشت برچی، کابل:

عبدالله 4065 رای

غنی 838 رای

 

پل علم مرکز ولایت لوگر، لیسه حضرت عمر فاروق:

غنی 1581 رای

عبدالله 323 رای

 

نتایج کامل لیسه سلطان محمد غوری- ولایت هرات:

عبدالله 1978 رای

غنی 1231 رای

 

لیسه خواجه خسرو ولی، قلعه ملک- پروان:

عبدالله 1217 رای

غنی 73 رای

 

ﺷﻬﺮ ﺯﺍﯾﺪﻩ ﺟﺎﻏﻮﺭﯼ، ﻏﺰﻧﯽ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 987 ﺭﺍﯼ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 154 ﺭﺍﯼ
ﻟﯿﺴﻪ ﺳﻠﻄﺎﻥ - ﻫﺮﺍﺕ:
1337 ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ
890 ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ
ﺗﮕﺎﺏ ﻏﺎﺭ
ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 563
ﺍﺷﺮﻑ 133
2 minutes ago
ﻋﻠﯿﺎﺗﻮ ﺟﺎﻏﻮﺭﯼ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 387
ﻏﻨﯽ 213
ﻣﺤﻞ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﻮﺳﻪ ﺳﺮﺍﺏ
ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 420
ﻏﻨﯽ 65
ﺳﺎﯾﺖ ﺳﻨﺠﻮﺭ، ﻫﺮﺍﺕ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 306 ﺭﺍﯼ
ﺍﺷﺮﻑ 107 ﺭﺍﯼ
ﯿﻨﯿﮏ ﺷﻨﺒﻞ، ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺷﯿﺒﺮ، ﻭﻻﯾﺖ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 518
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 317
ﺷﻨﯿﻪ ﺗﺮﭘﺲ ﭘﻨﺠﺎﺏ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 762
ﻏﻨﯽ 98
ﺩﻭ ﺁﺏ ﺩﻫﻦ ﻣﻮﺭ ﭘﻨﺠﺎﺏ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 462
ﻏﻨﯽ 72
ﺎﯾﺞ ﺩﻭ ﻣﺮﮐﺰ،ﻟﯿﺴﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺮﺍﺩﯾﻨﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻣﺎﻟﺴﺘﺎﻥ، ﻏﺰﻧﯽ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 869 ﺭﺍﯼ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 324 ﺭﺍﯼ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻭﺭﺩﮎ
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺤﻞ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 350 ﻏﻨﯽ 80 ﻣﮑﺘﺐ ﺷﻬﯿﺪ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ
ﻣﺤﻞ ﺩﯾﮕﺮ: ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 147 ﻏﻨﯽ 28 ﻣﮑﺘﺐ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮ
ﺩﺭﻩ ﭼﺎﺷﺖ ﯾﮑﺎﻭﻟﻨﮓ ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1110 ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 154
ﺳﺎﻳﺖ ﻷﻏﺮ ﺟﻮﻱ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﻲ ﻛﺠﺮﺍﻥ. ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ٤٦٤ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻴﻦ ٤٧
ﺎﻏﻮﺭﯼ، ﻟﯿﺴﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺯﯾﺮﮎ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1323 ﺭﺍﯼ
ﻏﻨﯽ 460 ﺭﺍﯼ
ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺩﺭ ﯾﺎﺑﯽ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ٥ ﺳﺎﻳﺖ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻏﺠﻮﺭ ﺟﺎ ﻏﻮﺭﻱ : ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1719 ﺭﺃﻱ ﺩﺍﻛﺘﺮ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ٣٦٣ ﺭﺃﻱ
ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺎﻩ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮﺗﻀﻮﯼ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺭﺍﯼ ﻣﺤﻼﺕ ﻟﯿﺴﻪ ﻧﺴﻮﺍﻥ ﺳﯿﺪﺍﺑﺎﺩ ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1269 ﺍﺷﺮﻑ
ﻏﻨﯽ 213 ﺭﺍﯼ
ﺳﺎﯾﺖ ﺩﻭﮐﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ283 ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ
93
ﺳﻤﻮﭺ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﻐﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 603 ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 178
ﻣﺤﻞ 03 ﻧﺴﻮﺍﻥ ﺳﯿﺪﺍﺑﺎﺩ ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 181 ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 25
ﺍﺯ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺭﺃﯼ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﻟﯿﺴﻪ ﻧﺎﺩﺭﯾﻪ ﺷﻬﺮﮐﺎﺑﻞ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 42 ﺭﺍﯼ
ﻏﻨﯽ 25 ﺭﺍﯼ
3 ﺭﺍﯼ ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺩﻭﮐﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 288 ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ
93
ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻘﺮ ﺁﺑﺎﻁ ﻣﺮﮐﺰ ﻭﻻﯾﺖ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 456ﺭﺍﯼ .ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﻟﻠﻪ
144
ﻣﺮﮐﺰ ﺭﺍﯼ ﺩﻫﯽ ﻧﯿﮏ ﭘﺎﯼ ﻗﻮﻡ ﯾﺎﺭﯼ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻭﺭﺱ .ﯾﮏ ﻣﺤﻞ
ﻣﺰﺩﺍﻧﻪ.ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 117 ﻭﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ
ﻪ ﻣﺮﻛﺰﺧﺪﺍﺩ ﺣﻴﻞ ﺳﻴﻐﺎﻥ ﻭﻻﻳﺖ ﺑﺎﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺩﺍﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 600ﺭﺍﻱ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ
ﻟﯿﺴﻪ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﺧﯿﻞ ﺳﯿﻐﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ .600 ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ43
ﻗﺮﻏﺎﻥ ﺳﯿﻐﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 351 ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 27 ﺑﺎﻃﻞ. ﻣﯿﺎﻥ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺁﺭﺍﯼ ﻣﺤﻞ ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ )ﺟﺎﯼ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺭﺍﯼ ﺩﺍﺩﻧﺪ(.
ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ81 : ﺭﺍﯼ
ﺩﺍﮐﺘﺮ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ26 : ﺭﺍﯼ
ﺍﺯ ﺟﻤﻊ 109 ﻭﺭﻕ 2 ﻭﺭﻕ ﺑﺎﻃﻞ.
ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺭﺍﯼ ﺩﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪﺑﺰ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﭘﺴﺎ ﺑﻨﺪ ﻭﻻﯾﺖ ﻏﻮﺭ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ
1220 ﺭﺍﯼ ﻭﺩﺍﮐﺘﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 536 ﺭﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻦ از صفحه جناب ورسي
ﺍﺯ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺭﺃﯼ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﻟﯿﺴﻪ ﻧﺎﺩﺭﯾﻪ ﺷﻬﺮﮐﺎﺑﻞ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 42 ﺭﺍﯼ
ﻏﻨﯽ 25 ﺭﺍﯼ
3 ﺭﺍﯼ ﺑﺎﻃﻞ. ﺳﺎﯾﺖ ﺁﻕ ﺭﺑﺎﻁ ﻣﺮﮐﺰ ﻭﻻﯾﺖ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 456ﺭﺍﯼ .ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﻟﻠﻪ
144 ﺭﺍﯼ. ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﮏ ﭘﺎﯼ ﻗﻮﻡ ﯾﺎﺭﯼ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻭﺭﺱ ﻭﻻﯾﺖ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ ﺩﺍﮐﺘﺮﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ
۳۰۲ﺭﺃﯼ ﻭﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ۱۲۵ﺭﺃﯼ ﮔﺬﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺟﻮﺩﺭﻩ ﺳﯿﻐﺎﻥ ﺩﺍﮐﺘﺮﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1024 ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ.
ﺟﻮﺩﺭﻩ ﺳﯿﻐﺎﻥ ﺩﺍﮐﺘﺮﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1024 ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨي165
ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺳﯿﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﻭﻻﯾﺖ ﭘﮑﺘﯿﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺭﺍﯼ ﺩﻫﯽ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ594
ﺭﺍﯼ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 5 ﺭﺍﯼ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺁﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﮑﺘﺐ ﺣﻮﺗﻘﻞ، ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺟﺎﻏﻮﺭﯼ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ2839 : ﺭﺍﯼ ﺍﻭﻝ
- 2ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 1333 : ﺭﺍﯼ ﺩﻭﻡ. ﺳﻤﻮﭺ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﻐﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 603 ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 178
ﻣﺤﻞ 03 ﻧﺴﻮﺍﻥ ﺳﯿﺪﺍﺑﺎﺩ ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 181 ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 25
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺍﺭﺍﯼ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻟﯿﺴﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻨﺎﺩ.)ﻣﺤﻠﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺒﺎﺱ ﻫﺮﺍﺕ(
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1056
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 115
ﺑﺎﻃﻞ
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﺮ ﮔﻠﯿﺞ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ ﻏﻨﯽ 980 ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 140
ﺟﺎﻏﻮﺭﯼ، ﻟﯿﺴﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺯﯾﺮﮎ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1323 ﺭﺍﯼ
ﻏﻨﯽ 460 ﺭﺍﯼ.
ﺳﺎﯾﺖ ﻏﻮﺭﺍﺏ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺳﯿﻐﺎﻥ ﻭﻻﯾﺖ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ ﺩﺍﮐﺘﺮ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ
252ﻋﺒﺪﻟﻠﻪ 207
ﻣﺤﻞ 02 ﻟﯿﺴﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ:
ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ421 :
ﺩﺍﮐﺘﺮ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ165
ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻮﮔﺪﺍﯼ ﺻﯿﻐﺎﻥ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ ﻏﻨﯽ 90 ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ . 37ﺳﺎﯾﺖ ﻏﻮﺭﺍﺏ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ
ﻏﻨﯽ 252 ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 207 ﻭﻣﮑﺘﺐ ﺣﻮﺗﻘﯿﻞ ﺟﺎﻏﻮﺭﯼ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 2839 ﻏﻨﯽ
1332.
ﺩﻫﻦ ﺩﯾﻮﺍﻟﮏ ﮐﺎﻟﻮ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺷﯿﺒﺮ ﻏﻨﯽ619 ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 527
ﻟﯿﺴﻪ ﺫﮐﻮﺭ ﺷﻨﺒﻞ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 583 ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 386. ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﻲ ﻛﺠﺮﺍﻥ. ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ٦١٣. ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ٩٥ ﺭﺍﻱ. ﻮﻝ ﻣﺴﻌﻮﺩ
ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1394
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 98
Just now. ﻟﻴﺴﻪ ﻋﺒﺪﺭﺣﻴﻢ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ٣٣٨٣ ﺩﺍﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ . ﻏﻨﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ
٢٢٩ ﺭﺍﻱ ..ﺑﺨﺶ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺩﺍﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ١٦٨٩ ﻭﻏﻨﻲ ٣٧٧ ﺭﺍﻱ. ﺩﺭﻩ ﭼﺎﺷﺖ ﯾﮑﺎﻭﻟﻨﮓ ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1110 ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 154
ﯿﮕﺎﻥ ﻭﺭﺱ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 636
ﻏﻨﯽ 76
ﺎﯾﺖ ﺁﻫﻨﮕﺮﺍﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ ﻏﻨﯽ 246 ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 237
ﺳﺎﻳﺖ ﻷﻏﺮ ﺟﻮﻱ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﻲ ﻛﺠﺮﺍﻥ. ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ٤٦٤ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻴﻦ ٤٧.
ﺷﻨﯿﻪ ﺗﻨﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺮﺍﺏ
ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 461
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 76
ﭘﺸﺘﻪ ﻭﺍﺯ ﺳﯿﻐﺎﻥ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 344 ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 220. ﺤﻞ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 232 ﺍﺷﺮﻑ 53

Rahman Bigzad
نتايج شمارش آرأ ولايات لحظه به لحضه مي رسد !!

ﯿﺴﻪ ﮔﺮﻣﺎﺏ/ﻟﻌﻞ
ﺩﺍﮐﺘﺮﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ1210 : ﺭﺃﯼ
ﺩﺍﮐﺘﺮﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ302 : ﺭﺃﯼ

ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻧﯿﮏ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﯾﮑﻪ ﻭﻟﻨﮓ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 797 ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1724

ﺑﻨﺪﯼ ﮐﻮﺳﻪ، ﻭﺭﺱ، ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ۲۰۰۲
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ ۱۵۲

ﺷﻬﺮﻙ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﻫﺎﺩﻱ ٢٦١٠ ﺭﺍﻱ ﺩﺍﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻏﻨﻲ ٣٣٨ ﺭﺍﻱ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺁﺭﺍﯼ ﻣﮑﺘﺐ ﻗﻠﻌﻪ ﺷﺎﺩﻩ- ﻏﺰﻧﯽ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ3413 : ﺭﺍﯼ
ﻏﻨﯽ248 : ﺭﺍﯼ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺭﺍﯼ ﻟﯿﺴﻪ ﺫﮐﻮﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 3731 ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ
1576
ﺍﺭﺍﯼ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﺭﺗﻪ ﺻﻠﺢ ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1119 ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 
ﺷﻬﺮ ﺯﺍﯾﺪﻩ ﺟﺎﻏﻮﺭﯼ، ﻏﺰﻧﯽ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 987 ﺭﺍﯼ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 154 ﺭﺍﯼ
ﻟﯿﺴﻪ ﺳﻠﻄﺎﻥ - ﻫﺮﺍﺕ:
1337 ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ
890 ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ
ﺷﻬﺮﻙ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﻫﺎﺩﻱ- ﻏﺮﺏ ﮐﺎﺑﻞ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ٢٦١٠ ﺭﺍﻱ
ﻏﻨﻲ ٣٣٨ ﺭﺍﻱ
ﺮﻛﺰ ﺭﺍﻱ ﺩﻫﻲ ﺑﺎﺑﻪ - ﺟﺎﻏﻮﺭﻱ ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ: ١٤٤٢
ﻏﻨﻲ: ٥٦٣
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺁﺭﺍﯼ ﻣﮑﺘﺐ ﻗﻠﻌﻪ ﺷﺎﺩﻩ- ﻏﺰﻧﯽ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ3413 : ﺭﺍﯼ
ﻏﻨﯽ248 : ﺭﺍﯼ
ﺍﺷﮑﻪ، ﻟﯿﺴﻪ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺯﯾﺮﮎ ﺟﺎﻏﻮﺭﯼ- ﺁﺭﺍﯼ ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1700 ﺭﺍﯼ
ﻏﻨﯽ 650 ﺭﺍﯼ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﻨﺞ ﻣﺤﻞ ﺩﺍﺭﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻏﺠﻮﺭ:
1719 ﺭﺍﯼ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ
363 ﺭﺍﯼ ﻏﻨﯽ
ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺎﺑﻠﯽ- ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 304
ﻏﻨﯽ 108
ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﻬﺪﯾﻪ ﻫﺮﺍﺕ- ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ :
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1511 ﺭﺍﯼ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 498 ﺭﺍﯼ
ﺟﺎﻏﻮﺭﯼ، ﻟﯿﺴﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺯﯾﺮﮎ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1323 ﺭﺍﯼ
ﻏﻨﯽ 460 ﺭﺍﯼ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺍﺭﺍﯼ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻟﯿﺴﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻨﺎﺩ.)ﻣﺤﻠﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺒﺎﺱ ﻫﺮﺍﺕ(
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1056
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 115
ﺑﺎﻃﻞ 24
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺁﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﮑﺘﺐ ﺣﻮﺗﻘﻞ، ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺟﺎﻏﻮﺭﯼ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ2839 : ﺭﺍﯼ ﺍﻭﻝ
- 2ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 1333 : ﺭﺍﯼ
ﺍﺯ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺭﺃﯼ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﻟﯿﺴﻪ ﻧﺎﺩﺭﯾﻪ ﺷﻬﺮﮐﺎﺑﻞ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 42 ﺭﺍﯼ
ﻏﻨﯽ 25 ﺭﺍﯼ
ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﻬﺪﯾﻪ، ﻫﺮﺍﺕ - ﺑﺨﺶ ﺯﻧﺎﻧﻪ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1287 ﺭﺍﯼ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 251 ﺭﺍﯼ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺩﻭ ﻣﺮﮐﺰ،ﻟﯿﺴﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺮﺍﺩﯾﻨﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻣﺎﻟﺴﺘﺎﻥ، ﻏﺰﻧﯽ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 869 ﺭﺍﯼ
ﺍﺷﺮﻑ 324 ﺭﺍﯼ
ﺷﻬﺮﻙ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﻫﺎﺩﻱ- ﻏﺮﺏ ﮐﺎﺑﻞ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ٢٦١٠ ﺭﺍﻱ
ﻏﻨﻲ ٣٣٨ ﺭﺍﻱ 
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﮐﺮﺥ ﻫﺮﺍﺕ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1956 ﺭﺍﯼ
ﻏﻨﯽ 216 ﺭﺍﯼ

ﺗﮕﺎﺏ ﻏﺎﺭ
ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 563
ﺍﺷﺮﻑ 133
2 minutes ago
ﻋﻠﯿﺎﺗﻮ ﺟﺎﻏﻮﺭﯼ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 387
ﻏﻨﯽ 213
ﻣﺤﻞ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﻮﺳﻪ ﺳﺮﺍﺏ
ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 420
ﻏﻨﯽ 65
ﺳﺎﯾﺖ ﺳﻨﺠﻮﺭ، ﻫﺮﺍﺕ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 306 ﺭﺍﯼ
ﺍﺷﺮﻑ 107 ﺭﺍﯼ
ﯿﻨﯿﮏ ﺷﻨﺒﻞ، ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺷﯿﺒﺮ، ﻭﻻﯾﺖ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 518
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 317
ﺷﻨﯿﻪ ﺗﺮﭘﺲ ﭘﻨﺠﺎﺏ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 762
ﻏﻨﯽ 98
ﺩﻭ ﺁﺏ ﺩﻫﻦ ﻣﻮﺭ ﭘﻨﺠﺎﺏ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 462
ﻏﻨﯽ 72

ﺎﯾﺞ ﺩﻭ ﻣﺮﮐﺰ،ﻟﯿﺴﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺮﺍﺩﯾﻨﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻣﺎﻟﺴﺘﺎﻥ، ﻏﺰﻧﯽ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 869 ﺭﺍﯼ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 324 ﺭﺍﯼ

ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻭﺭﺩﮎ
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺤﻞ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 350 ﻏﻨﯽ 80 ﻣﮑﺘﺐ ﺷﻬﯿﺪ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ
ﻣﺤﻞ ﺩﯾﮕﺮ: ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 147 ﻏﻨﯽ 28 ﻣﮑﺘﺐ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮ
ﺩﺭﻩ ﭼﺎﺷﺖ ﯾﮑﺎﻭﻟﻨﮓ ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1110 ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 154

ﺳﺎﻳﺖ ﻷﻏﺮ ﺟﻮﻱ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﻲ ﻛﺠﺮﺍﻥ. ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ٤٦٤ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻴﻦ ٤٧

ﺎﻏﻮﺭﯼ، ﻟﯿﺴﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺯﯾﺮﮎ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1323 ﺭﺍﯼ
ﻏﻨﯽ 460 ﺭﺍﯼ
ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺩﺭ ﯾﺎﺑﯽ

ﻧﺘﺎﺋﺞ ٥ ﺳﺎﻳﺖ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻏﺠﻮﺭ ﺟﺎ ﻏﻮﺭﻱ : ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1719 ﺭﺃﻱ ﺩﺍﻛﺘﺮ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ٣٦٣ ﺭﺃﻱ
ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺎﻩ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮﺗﻀﻮﯼ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺭﺍﯼ ﻣﺤﻼﺕ ﻟﯿﺴﻪ ﻧﺴﻮﺍﻥ ﺳﯿﺪﺍﺑﺎﺩ ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1269 ﺍﺷﺮﻑ
ﻏﻨﯽ 213 ﺭﺍﯼ

ﺳﺎﯾﺖ ﺩﻭﮐﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ283 ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ
93
ﺳﻤﻮﭺ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﻐﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 603 ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 178
ﻣﺤﻞ 03 ﻧﺴﻮﺍﻥ ﺳﯿﺪﺍﺑﺎﺩ ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 181 ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 25
ﺍﺯ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺭﺃﯼ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﻟﯿﺴﻪ ﻧﺎﺩﺭﯾﻪ ﺷﻬﺮﮐﺎﺑﻞ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 42 ﺭﺍﯼ
ﻏﻨﯽ 25 ﺭﺍﯼ
3 ﺭﺍﯼ ﺑﺎﻃﻞ

ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺩﻭﮐﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 288 ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ
93

ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻘﺮ ﺁﺑﺎﻁ ﻣﺮﮐﺰ ﻭﻻﯾﺖ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 456ﺭﺍﯼ .ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﻟﻠﻪ
144
ﻣﺮﮐﺰ ﺭﺍﯼ ﺩﻫﯽ ﻧﯿﮏ ﭘﺎﯼ ﻗﻮﻡ ﯾﺎﺭﯼ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻭﺭﺱ .ﯾﮏ ﻣﺤﻞ
ﻣﺰﺩﺍﻧﻪ.ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 117 ﻭﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ

ﻪ ﻣﺮﻛﺰﺧﺪﺍﺩ ﺣﻴﻞ ﺳﻴﻐﺎﻥ ﻭﻻﻳﺖ ﺑﺎﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺩﺍﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 600ﺭﺍﻱ
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ

ﻟﯿﺴﻪ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﺧﯿﻞ ﺳﯿﻐﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ .600 ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ43

ﻗﺮﻏﺎﻥ ﺳﯿﻐﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 351 ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 27 ﺑﺎﻃﻞ. ﻣﯿﺎﻥ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺁﺭﺍﯼ ﻣﺤﻞ ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ )ﺟﺎﯼ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺭﺍﯼ ﺩﺍﺩﻧﺪ(.
ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ81 : ﺭﺍﯼ
ﺩﺍﮐﺘﺮ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ26 : ﺭﺍﯼ
ﺍﺯ ﺟﻤﻊ 109 ﻭﺭﻕ 2 ﻭﺭﻕ ﺑﺎﻃﻞ. 
ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺭﺍﯼ ﺩﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪﺑﺰ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﭘﺴﺎ ﺑﻨﺪ ﻭﻻﯾﺖ ﻏﻮﺭ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ
1220 ﺭﺍﯼ ﻭﺩﺍﮐﺘﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 536 ﺭﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻦ از صفحه جناب ورسي

ﺍﺯ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺭﺃﯼ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﻟﯿﺴﻪ ﻧﺎﺩﺭﯾﻪ ﺷﻬﺮﮐﺎﺑﻞ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 42 ﺭﺍﯼ
ﻏﻨﯽ 25 ﺭﺍﯼ
3 ﺭﺍﯼ ﺑﺎﻃﻞ. ﺳﺎﯾﺖ ﺁﻕ ﺭﺑﺎﻁ ﻣﺮﮐﺰ ﻭﻻﯾﺖ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 456ﺭﺍﯼ .ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﻟﻠﻪ
144 ﺭﺍﯼ. ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﮏ ﭘﺎﯼ ﻗﻮﻡ ﯾﺎﺭﯼ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻭﺭﺱ ﻭﻻﯾﺖ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ ﺩﺍﮐﺘﺮﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ
۳۰۲ﺭﺃﯼ ﻭﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ۱۲۵ﺭﺃﯼ ﮔﺬﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺟﻮﺩﺭﻩ ﺳﯿﻐﺎﻥ ﺩﺍﮐﺘﺮﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1024 ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ. 
ﺟﻮﺩﺭﻩ ﺳﯿﻐﺎﻥ ﺩﺍﮐﺘﺮﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1024 ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨي165
ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺳﯿﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﻭﻻﯾﺖ ﭘﮑﺘﯿﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺭﺍﯼ ﺩﻫﯽ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ594
ﺭﺍﯼ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 5 ﺭﺍﯼ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺁﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﮑﺘﺐ ﺣﻮﺗﻘﻞ، ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺟﺎﻏﻮﺭﯼ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ2839 : ﺭﺍﯼ ﺍﻭﻝ
- 2ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 1333 : ﺭﺍﯼ ﺩﻭﻡ. ﺳﻤﻮﭺ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﻐﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 603 ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 178
ﻣﺤﻞ 03 ﻧﺴﻮﺍﻥ ﺳﯿﺪﺍﺑﺎﺩ ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 181 ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 25

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺍﺭﺍﯼ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻟﯿﺴﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻨﺎﺩ.)ﻣﺤﻠﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺒﺎﺱ ﻫﺮﺍﺕ(
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1056
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 115
ﺑﺎﻃﻞ

ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﺮ ﮔﻠﯿﺞ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ ﻏﻨﯽ 980 ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 140

ﺟﺎﻏﻮﺭﯼ، ﻟﯿﺴﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺯﯾﺮﮎ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1323 ﺭﺍﯼ
ﻏﻨﯽ 460 ﺭﺍﯼ. 
ﺳﺎﯾﺖ ﻏﻮﺭﺍﺏ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺳﯿﻐﺎﻥ ﻭﻻﯾﺖ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ ﺩﺍﮐﺘﺮ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ
252ﻋﺒﺪﻟﻠﻪ 207

ﻣﺤﻞ 02 ﻟﯿﺴﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ:
ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ421 :
ﺩﺍﮐﺘﺮ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ165

ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻮﮔﺪﺍﯼ ﺻﯿﻐﺎﻥ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ ﻏﻨﯽ 90 ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ . 37ﺳﺎﯾﺖ ﻏﻮﺭﺍﺏ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ
ﻏﻨﯽ 252 ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 207 ﻭﻣﮑﺘﺐ ﺣﻮﺗﻘﯿﻞ ﺟﺎﻏﻮﺭﯼ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 2839 ﻏﻨﯽ
1332. 
ﺩﻫﻦ ﺩﯾﻮﺍﻟﮏ ﮐﺎﻟﻮ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺷﯿﺒﺮ ﻏﻨﯽ619 ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 527

ﻟﯿﺴﻪ ﺫﮐﻮﺭ ﺷﻨﺒﻞ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 583 ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 386. ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﻲ ﻛﺠﺮﺍﻥ. ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ٦١٣. ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ٩٥ ﺭﺍﻱ. ﻮﻝ ﻣﺴﻌﻮﺩ
ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1394
ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 98
Just now. ﻟﻴﺴﻪ ﻋﺒﺪﺭﺣﻴﻢ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ٣٣٨٣ ﺩﺍﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ . ﻏﻨﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ
٢٢٩ ﺭﺍﻱ ..ﺑﺨﺶ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺩﺍﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ١٦٨٩ ﻭﻏﻨﻲ ٣٧٧ ﺭﺍﻱ. ﺩﺭﻩ ﭼﺎﺷﺖ ﯾﮑﺎﻭﻟﻨﮓ ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 1110 ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 154
ﯿﮕﺎﻥ ﻭﺭﺱ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 636
ﻏﻨﯽ 76
ﺎﯾﺖ ﺁﻫﻨﮕﺮﺍﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ ﻏﻨﯽ 246 ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 237

ﺳﺎﻳﺖ ﻷﻏﺮ ﺟﻮﻱ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﻲ ﻛﺠﺮﺍﻥ. ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ٤٦٤ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻴﻦ ٤٧.

ﺷﻨﯿﻪ ﺗﻨﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺮﺍﺏ

ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 461

ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 76

ﭘﺸﺘﻪ ﻭﺍﺯ ﺳﯿﻐﺎﻥ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ 344 ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 220. ﺤﻞ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 232 ﺍﺷﺮﻑ 53. ﺮﮐﺰ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻭﺭﺱ، ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ:

ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ۴۱۹ ﺭﺍﯼ

ﻏﻨﯽ ۸۹ ﺭﺍﯼ

لیسه گرماب/لعل
داکترعبدالله: 1210 رأی
داکتراشرف غنی: 302 رأی


ن : واحد تجزیه و تحلیل خبر حوزه رسالت
ت : شنبه بیست و چهارم خرداد 1393
‏کابل. ناحیه 13. مسجد سرور کاینات‏

‏حضور  چشم گیر جوانان به محل های رای دهی‏
 

کسب مقام سوم رشته حفظ کل قرآنکریم توسط مطیع الله مطمئن در مسابقات بین المللی ایران را، اولا به خانواده محترم شان و دوما برای تمام ملت مسلمان افغانستان تبریک عرض میدارم!

‏کسب مقام سوم رشته حفظ کل قرآنکریم توسط مطیع الله مطمئن در مسابقات بین المللی ایران را، اولا به خانواده محترم شان و دوما برای تمام ملت مسلمان افغانستان تبریک عرض میدارم!‏

امروز خانه کعبه شستشو شد...!
همه ساله همزمان با حلول ماه شعبان المعظم درب خانه خدا برای شستشو و غبار روبی بیت الله الحرام باز می شود و مسئولین و دست اندر کاران حج عربستان و دیگر کشورهای اسلامی وارد خانه خدا شده و آنرا با گلاب و آب زمزم شستشو می دهند.
این مراسم که بعد از نماز صبح آغار میشود با حضور خیل زائران بیت الله الحرام در فضایی بسیار روحانی ومعنوی برگزار می شود.

عکس ‏انجمن دین پژوهان‏
عکس ‏انجمن دین پژوهان‏


:: موضوعات مرتبط: مسجد جامع الزهرا(س)
ن : واحد تجزیه و تحلیل خبر حوزه رسالت
ت : جمعه دوم خرداد 1393
عکس ‏‎Haji Mohammad Mohaqeq‎‏
عکس ‏‎Haji Mohammad Mohaqeq‎‏

ن : واحد تجزیه و تحلیل خبر حوزه رسالت
ت : جمعه دوم خرداد 1393

بعد از ظهر روز پنجشنبه داكتر عبدالله عبدالله و استاد حاجى محمد محقق، رهبر و معاون تيم اصلاحات و همگرايى با حضور در مدرسه علميه رسالت شهر كابل، با حضرت آيت الله صالحى مدرس ديدار و در رابطه به مسئله انتخابات بحث و تبادل نظر نموده و از نقش علماء در رابطه به انتخابات إظهار قدردانى نمودند، آنان همچنان از حضور وسيع مردم در انتخابات دور اول تشكر نمودند.

در اين ديدار كه جمعى از طلاب مدرسه علميه رسالت نيز حضور داشتند، حضرت آيت الله صالحى مدرس ضمن خوش آمديد به داكتر عبدالله عبدالله و استاد حاجى محمد محقق، از ايشان خواستند كه دولت اصلاحات و همگرايى بايد يك دولت اسلامى، متدين و مردمى باشد، محافظ قانون أساسى كشور باشد و در آن تعصبات مذهبى و قومى وجود نداشته باشد و از آن پرهيز گردد.
ايشان همچنان حمايت شان را از تيم اصلاحات وهمگرايى اعلام داشتند.
در اين محفل همچنان جواد أقا صالحى پسر حضرت آيت الله صالحى مدرس حضور داكتر عبدالله عبدالله و استاد حاجى محمد محقق را در مدرسه رسالت، أرج گذارى به علماء و حوزه علميه و أرج گذارى و احترام به اسلام و اسلاميت دانستند، حمايت و پشتيبانى شان را از تيم اصلاحات و همگرايى اعلام نمودند.

داكتر عبدالله عبدالله از ديدار با حضرت آيت الله صالحى مدرس إظهار خرسندى نموده، گفت:
به دعاى شما و ملت مسلمان افغانستان تيم كه مربوط به ملت افغانستان است در دور اول انتخابات، اول شد و انشاء الله در دور بعدى هم اول خواهد بود. ايشان گفت كه در حكومت ما، حكومت از مردم و متعلق به مردم است و در راستاى پيشرفت علوم دينى با حوزات علميه و مدارس دينى از هيچ نوع همكارى دريغ نخواهيم كرد.
داكتر عبدالله عبدالله گفت كه در هر سه موارد فوق ما خود را مسئول و آن را وظيفه خود مى دانيم، مسائل تفرقه انگيز و تعصبات از كشور بايد برداشته شود و اين اطمينان را به شما مى دهم كه در حكومت ما از اين مسائل جلوگيرى خواهد شد.

در اين ديدار استاد حاجى محمد محقق نيز صحبت نموده، بر نقش علماء در جامعه أشاره نموده گفتند:
مسئول حفظ سلامت جامعه اسلامى و مسئول امانت دارى جامعه اسلامى علماء هستند كه جامعه اسلامى را به سوى ترقى و پيشرفت سوق داده و جامعه را از رفتن به پرتگاه سقوط جلوگيرى كنند.

دفتر تنظيم جلسات و ديدار ها. ١٣٩٣/٣/١

عکس ‏‎Haji Mohammad Mohaqeq‎‏
 
عکس ‏‎Haji Mohammad Mohaqeq‎‏
عکس ‏‎Haji Mohammad Mohaqeq‎‏
عکس ‏‎Haji Mohammad Mohaqeq‎‏
عکس ‏‎Haji Mohammad Mohaqeq‎‏
 


:: موضوعات مرتبط: حوزه علمیه رسالت، حضرت آیت الله صالحی مدرس


درجلسه، برعلاوه معاونین ریاست جمهوری، روسای مجلسین شورای ملی، قاضی القضات و رئیس ستره محکمه و دوتن از کاندیدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری، داکتر عبدالله عبدالله و داکتر اشرف غنی احمد زی نیز حضور داشتند.گفته می شود در این نشست تلاش شده تایکی از نامزدان قبل از 24 ثور کنار رود.
عکس: ‏درنشست ارگ چه گذشت؟
 درجلسه، برعلاوه معاونین ریاست جمهوری، روسای مجلسین شورای ملی، قاضی القضات و رئیس ستره محکمه و دوتن از کاندیدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری، داکتر عبدالله عبدالله و داکتر اشرف غنی احمد زی نیز حضور داشتند.گفته می شود در این نشست تلاش شده تایکی از نامزدان قبل از 24 ثور کنار رود.‏:: موضوعات مرتبط: متفرقه
  نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. بر اساس نتایج اعلام شده هیچ یک از نامزدان نتوانست در دور اول انتخابات رأی لازم برای اخذ کُرسی ریاست جمهوری را تکمیل کند. از این رو بر اساس حکم صریح قانون اساسی کشور انتخابات باید برای بار دوم میان دوکاندید پیشتاز( عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی) برگزار شود.

بر بنیاد آمار و آرقامی که لحظات پیش توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد در انتخابات امسال نزدیک به هفت میلیون نفر اشتراک کرده است. از این میان 64 در صد اشتراک کنندگان مرد و 36 درصد آنان زنان می باشد.
جزئیات آمارهای که کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است:

تعداد اشتراک کنندگان :6.892.816 (شش میلیون و هشتصد و نود و دوهزار و هشت صدو شانزده نفر(
درصد اشتراک کنندگان
مردان: 64%
زنان: 36%
عبدالله عبدالله: 44.9درصد) 2.973.706 رای)
اشرف غنی احمدزی: 31.5 در صد (2.089.417 رای)
زلمی رسول: 11.5 در صد (759.540 رای)
عبدالرب رسول سیاف: 7.1 در صد (468.340 رای)
قطب الدین هلال: 2.7 درصد (180859 رای)
شیرزوی: 1.6 درصد (106.673 رای)
سلطان زوی: 0.5 درصد (30737 رای)
هدایت امین ارسلا: 0.2 درصد (15394 رای)

‏انتخابات به دور دوم رفت

اطلاعات روز: نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. بر اساس نتایج اعلام شده هیچ یک از نامزدان نتوانست در دور اول انتخابات رأی لازم برای اخذ کُرسی ریاست جمهوری را تکمیل کند. از این رو بر اساس حکم صریح قانون اساسی کشور انتخابات باید برای بار دوم میان دوکاندید پیشتاز( عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی) برگزار شود. 

بر بنیاد آمار و آرقامی که لحظات پیش توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد در انتخابات امسال نزدیک به هفت میلیون نفر اشتراک کرده است. از این میان 64 در صد اشتراک کنندگان مرد و 36 درصد آنان زنان می باشد.
جزئیات آمارهای که کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است: 

تعداد اشتراک کنندگان :6.892.816 (شش میلیون و هشتصد و نود و دوهزار و هشت صدو شانزده نفر(
درصد اشتراک کنندگان
 مردان: 64%
زنان: 36%
عبدالله عبدالله: 44.9درصد)  2.973.706 رای)
اشرف غنی احمدزی: 31.5 در صد (2.089.417 رای)
زلمی رسول: 11.5 در صد (759.540 رای)
عبدالرب رسول سیاف: 7.1 در صد (468.340 رای)
قطب الدین هلال: 2.7 درصد (180859 رای)
شیرزوی: 1.6 درصد (106.673 رای)
سلطان زوی: 0.5 درصد (30737 رای)
هدایت امین ارسلا: 0.2 درصد (15394 رای)‏نتایج قسمی49.67% آرای پاک استعمال شده شهروندان، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار ذیل اعلام شد.
1_ داکتر عبدالله عبدالله 44.4%
2_ داکتر اشرف غنی احمدزی 33.2%
3_ داکتر زلمی رسول 10.4%
4_ استاد سیاف. 7.0%
5_ قطب الدین هلال 2.7%
6_ گل آغا شیرزی. 1.6%
7_ سلطان زوی 0.5%
8_ هدایت امین ارسلا 0.2%
از مجموع ولایات افغانستان

‏نتایج قسمی49.67% آرای پاک استعمال شده شهروندان، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار ذیل اعلام شد. 
1_ داکتر عبدالله عبدالله 44.4%
2_ داکتر اشرف غنی احمدزی 33.2%
3_ داکتر زلمی رسول 10.4%
4_ استاد سیاف. 7.0%
5_ قطب الدین هلال 2.7%
6_ گل آغا شیرزی. 1.6%
7_ سلطان زوی 0.5%
8_ هدایت امین ارسلا 0.2%
از مجموع ولایات افغانستان 

از صفحه آقاي تابان‏‏این گرگ‌ها دیریست که با گله آشنایند.
کرزی، رهین، ظاهرشاه مخلوع، سردار ولی پسر کاکایش، ستار سیرت، زلمی رسول، حبیب الله غالب، جنرال وردک، یوسف نورستانی، انوارالحق احدی و خانمش فاطمه گیلانی و... . این‌ها منسوب به جریان روم هستند و عکس هم مربوط به دوران حاکمیت طالبان می‌باشد.‏


کرزی، رهین، ظاهرشاه مخلوع، سردار ولی پسر کاکایش، ستار سیرت، زلمی رسول، حبیب الله غالب، جنرال وردک، یوسف نورستانی، انوارالحق احدی و خانمش فاطمه گیلانی و... . این‌ها منسوب به جریان روم هستند و عکس هم مربوط به دوران حاکمیت طالبان می‌باشد.


ن : واحد تجزیه و تحلیل خبر حوزه رسالت
ت : پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393
 
موضوعات
آرشیو مطالب
امكانات جانبي